Wstecz

Czym się zajmujemy?

Różnorodność neurologiczna – neuroróżnorodność. Nie każdy mózg działa tak samo, lecz to nie znaczy, że każde odchylenie od normy jest z natury patologiczne. Wprost przeciwnie – różnice w postrzeganiu świata to pozytywny aspekt różnorodności ewolucyjnej gatunku ludzkiego.

Pragniemy nasycić nasze społeczeństwo tym rzadko podejmowanym tematem, abyśmy zaczęli lepiej dostrzegać potrzeby osób nieneurotypowych i uwrażliwili na nie struktury systemowe, bez dyskryminacji i stygmatyzacji naturalnych różnic w działaniach naszych mózgów. Chcemy stworzyć platformę, poprzez którą stanowisko osób neuroatypowych (NA) zyska rozgłos, szacunek i zrozumienie.

Niestety, osoby neuroatypowe zbyt często spotykają się z brakiem zrozumienia, a ich atypowość widziana jest jako słabość, schorzenie, często lenistwo czy braki w inteligencji. Ponieważ pracodawcom, nauczycielom czy wykładowcom często brakuje rzetelnej wiedzy na temat form neuroróżnorodności takich jak ADHD, dysleksja, spektrum autyzmu, neuroatypowe dzieci i młodzież wpychane są w sztywne ramy systemowe i organizacyjne. Nie mają szansy zobaczyć swojej wyjątkowości, bo ich odmienność widziana jest przez pryzmat zaburzenia.

Poprzez działalność ph. „Neuroróżnorodni” chcemy zmienić ten jednostronny dyskurs. Doceniając potrzeby i wyzwania osób NA, chcemy pokazać także tę drugą stronę medalu – czyli wszystko to, co w neuroróżnorodności piękne, potrzebne i ważne. Zwracamy uwagę na mocne strony poszczególnych neurotypów (np. kreatywność i przedsiębiorczość czy umiejętność hiperskupienia u osób z ADHD; “oko do detali” i intensywność zainteresowań u autystyków).

Zależy nam na tym, żeby nasz projekt miał charakter partycypacyjny – to znaczy żeby osoby neuroatypowe były aktywne w procesie tworzenia naszej reklamy społecznej. Dzielimy się nadsyłanymi neurohistoriami naszych odbiorców (anonimowo bądź nie) czy też historiami sukcesu znanych osób w przestrzeni publicznej. Chętnie czytamy także wiadomości naszych odbiorców w wiadomościach prywatnych, którymi Ci nie chcą dzielić się z szerszą publicznością.

Naszej pracy przyświecają trzy główne wartości:

1. Inkluzywność – dbamy o to, by nasze działania miały charakter partycypacyjny, to znaczy żeby każda zainteresowana osoba mogła brać w nich czynny udział.

2. Szacunek – tworzymy przestrzeń, w której jest miejsce na każdy głos i perspektywę, a różnorodne opinie są wyrażane z szacunkiem dla drugiego człowieka i uzupełniają się nawzajem.

3. Rzetelność – stawiamy na jakość, aniżeli ilość. Rozróżniamy pojęcie faktu od opinii – publikowane przez nas treści naukowe są sprawdzone i potwierdzone badaniami, a opinie zawsze zasygnalizowane jako wychodzące z konkretnego kontekstu i perspektywy. Jednocześnie poważnie podchodzimy do samo-edukacji, uczymy się na swoich błędach, tak by bez przerwy podnosić jakość publikowanych treści.

Chcemy więc dotrzeć zarówno do osób neuroatypowych (NA), jak i neurotypowych (NT). Naszą grupą docelową są osoby powiązane z systemem oświaty, ale jesteśmy otwarci również na inne środowiska, ponieważ rozumiemy, że problem dyskryminacji i niezrozumienia osób NA jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie.

Do naszych głównych celów należą:

– zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej neuroróżnorodności jako części naszej genetyki i ewolucji jako gatunku ludzkiego;

– zapoczątkowanie obecnego w wielu krajach ruchu na rzecz neuroróżnorodności w Polsce (neurodiversity movement), którego założeniem jest fakt, że np. geny autyzmu czy ADHD nie są błędami, są raczej rezultatem odmian w ludzkim genomie, które posiadały i nadal będą posiadać zalety przydatne dla społeczeństwa;

– przeciwdziałanie dyskryminacji osób neuroatypowych, szczególnie w szkolnictwie wyższym, ale też w innych miejscach przestrzeni publicznej;

– wspieranie, artykułowanie głosu, zwiększanie świadomości oraz zrozumienia ogółu społeczeństwa wobec osób neuroatypowych, czyli osób: o mniejszościowym neurotypie – atypowym funkcjonowaniu mózgu; o odmiennych niż typowe (tj. większościowe w społeczeństwie) zdolnościach rozwojowych, intelektualnych i poznawczych; z zaburzeniami neurorozwojowymi; z różnicami/trudnościami w procesie uczenia się, jak np. dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia; chorujących psychicznie i w kryzysie zdrowia psychicznego; o nieprzeciętnych zdolnościach intelektualnych, twórczych czy poznawczych; WWO, tj. wysoko wrażliwych osób.

O naszych celach statutowych, możesz przeczytać w zakładce „Misja i cele„.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności