Wstecz

Edukacja

BON, UW

50 000 studentów uczelni, z czego ok.1% to Autystycy – czy każdy z nich czuje się komfortowo, mając zapewnione jak najlepsze warunki do studiowania?

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przy UW zostało powołane, żeby pomóc stwarzać takie optymalne warunki dla osób niepełnosprawnych. Pomijając nieco kłopotliwą, dla wielu nieodpowiednią, klasyfikację autyzmu jako niepełnosprawności, popieramy inicjatywę, która uwzględnia także potrzeby osób neuroatypowych.  

Tak jak już informowaliśmy, ze wsparcia BONu mogą skorzystać wszyscy studenci ze spektrum autyzmu (również z zespołem Aspergera), którzy studiują na Uniwersytecie Warszawskim. „Do uzyskania wsparcia nie jest potrzebna formalna diagnoza ani orzeczenie o niepełnosprawności. Do Centrum mogą zatem zgłosić się także studenci, którzy identyfikują się jako osoby w spektrum autyzmu, ale nie mają formalnej diagnozy.” (czytamy na stronie https://poradnik.bon.uw.edu.pl/).

Tak funkcjonujące Biuro – gdzie wystarczy mail, by umówić się na spotkanie z pracownikiem biura i otrzymać odpowiednie wsparcie – to ogromny krok naprzód.

A jak ta pomoc wygląda praktycznie, z perespektywy osoby w spektrum? Swoimi doświadczeniami na UW dzieli się Ida (https://poradnik.bon.uw.edu.pl/historia-idy/), wysyłając takie optymistyczne przesłanie:

„Przede wszystkim jednak, jeśli mogę dać jakąś radę początkującym autystycznym i innym atypowym student(k)om, radziłabym Wam, żebyście byli sobą. Ogromną wartość tego, że nie jestem taka jak inne studentki, że bardziej się angażuję, emocjonuję faktami i myślę inaczej od większości, doceniłam dopiero z czasem, chociaż tak naprawdę pomagało mi to od początku. Róbcie to, co robicie najlepiej, rozwijajcie swoje zainteresowania, i nie przejmujcie się tym, że to Was jakoś wyróżnia.”

SPECIFIC LEARNING DISABILITIES 

Co to są 'SPECIFIC LEARNING DISABILITIES’?

„”Specific Learning Disabilities/Differences” (SpLD, SLD) to szczególne trudności/różnice związane z procesem uczenia się, na które składają się:

  • dysleksja (trudności w czytaniu i pisaniu);
  • dysgrafia (problemy z pisaniem);
  • dysortografia (trudności związane z pisaniem wyrazów z błędami ortograficznymi);
  • dyskalkulia (trudności w rozpoznawaniu cyfr);
  • dyspraksja (upośledzenie koordynacji ruchowej);
  • ADD (zespół deficytu uwagi; mieszczące się w spektrum ADHD) ang. Attention Deficit Disorder oraz ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi/brakiem koncentracji uwagi) ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder;
  • spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) ang. Autistic Spectrum Disorder (do spektrum autyzmu zalicza się m.in. zespół Aspergera – łagodna postać ASD).

Trudności w uczeniu się zazwyczaj mają wpływ na zdolności motoryczne studentów (sterowanie i regulacja ruchu), na przetwarzanie informacji i pamięć. Często są przyczyną wysokiego poziomu niepokoju, który występuje w szczególności podczas sytuacji egzaminacyjnej / oceniania.”[1]

„People with learning disabilities learn differently, obviously.

Does this mean the way that they learn is wrong?”

– Joanne Dumm

Nasza odpowiedź: oczywiście, że nie! Wręcz przeciwnie 🧠🥳

Każdy styl nauki jest cenny i wartościowy 😉

#neuroróżnorodność #neuroatypowa #neuroatypowy #ADD #ADHD #autyzm #ASD #dysleksja #dyspraksja #dysgrafia #więcejniż1neurotyp #LD #SLD #neuroatypowy_a

Źródła:

[1] „Examination Arrangements A Guide For Colleges”. Academic Division Board of Examination, University of Cambridge, 2016, https://www.student-registry.admin.cam.ac.uk/…/guide_to…. Dostęp 06.05.2021 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności