Wstecz

Historia powstania Fundacji

Różnorodność to zjawisko, które w ostatnich latach zyskało dużo na popularności. I dobrze! W naszym społeczeństwie, zwłaszcza w najmłodszych pokoleniach, coraz częściej słyszymy nawoływanie do poszanowania dla mniejszości: seksualnych, wyznaniowych, rasowych, etnicznych, klasowych, itp. To bardzo optymistyczne i budujące zjawisko, które nasz zespół całkowicie popiera.

Istnieje jednak typ różnorodności, o którym wciąż mało się mówi, w mediach czy nawet środowisku akademickim. Różnorodność neurologiczna – neuroróżnorodność. Nie każdy mózg działa tak samo, lecz to nie znaczy, że każde odchylenie od normy jest z natury patologiczne. Wprost przeciwnie – różnice w postrzeganiu świata to pozytywny aspekt różnorodności ewolucyjnej gatunku ludzkiego. 

Nasz projekt ma na celu zwiększenie świadomości o zjawisku neuroróżnorodności, zwłaszcza wśród osób związanych z oświatą i szkolnictwem wyższym. Chcemy stworzyć platformę, poprzez którą stanowisko osób neuroatypowych (NA) zyska rozgłos, szacunek i zrozumienie. 

Niestety, osoby neuroatypowe zbyt często spotykają się z brakiem zrozumienia, a ich atypowość widziana jest jako słabość, schorzenie, często lenistwo czy braki w inteligencji. Ponieważ nauczyciele czy wykładowcom często brakuje rzetelnej wiedzy na temat form neuroróżnorodności takich jak ADHD, dysleksja, autyzm czy zespół aspergera, neuroatypowe dzieci i młodzież wpychane są w sztywne ramy systemowe. Nie mają szansy zobaczyć swojej wyjątkowości, bo ich odmienność widziana jest przez pryzmat zaburzenia. 

Naszym projektem chcemy zmienić ten jednostronny dyskurs. Docieniając potrzeby i wyzwania osób NA, chcemy pokazać także tę drugą stronę medalu – czyli wszystkim tym, co w neuroróżnorodności piękne, potrzebne i ważne. 

Zależy nam na tym, żeby nasz projekt miał charakter partycypacyjny – to znaczy żeby osoby neuroatypowe były aktywne w procesie tworzenia naszej reklamy społecznej. 

Chcemy więc dotrzeć zarówno do osób neuroatypowych (NA), jak i neurotypowych. Naszą grupą docelową są osoby powiązane z systemem oświaty, ale jesteśmy otwarci również na inne grupy, ponieważ rozumiemy, że problem dyskryminacji i niezrozumienia osób NA jest głęboko zakorzeniony w społeczeństwie. Planujemy dotrzeć do tych grup poprzez 
-serię treści publikowanych na kanałach społecznościowych: Facebook, Instagram 
-artykuły prasowe (prasa lokalna i krajowa)
-kontakt z uczelniami i szkołami w przynajmniej dwóch województwach (materiały edukacyjne, ulotki, plakaty – prawdopodobnie w formie online)

Pragniemy nasycić nasze społeczeństwo tym rzadko podejmowanym tematem, abyśmy zaczęli lepiej dostrzegać potrzeby osób nieneurotypowych i uwrażliwili na nie struktury systemowe, bez dyskryminacji i stygmatyzacji naturalnych różnic w działaniach naszych mózgów. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności